URBAN POTENTIALS - REJTETT VÁROSI TARTALÉKOK
Köztéri művészeti alkotások és események 5 budapesti helyszínen
2006. július 4 - 30.
 

Budapesti résztvevők és a megvalósuló alkotások, események:
Bodó Nagy Sándor - Hullámszámláló / V. ker. Duna-part, a 2-es villamos Roosevelt téri megállójánál
Filmpiknik: Szabadtéri Mozi (július 14-16.) / VIII. ker. Köztársaság tér
Kerekes Gábor - Platform: mobil utcai színpad / V. ker. Városháza park
Mécs Miklós - Sztetoszkóp kirakat / V. ker. Bajcsy-Zsilinszky út 22.
the Randomroutines - Tűzfal: A nagy magmentés / VII. ker. Rózsa u. 32.

Kurátor: Kálmán Rita

 

Az Urban Potentials (UP) a városi közterekben, a városlakók által használt közösségi helyszínekben rejlő lehetőségeket, eddig ki nem használt esélyeket feltérképezve, perspektívákat és kreatív megoldásokat keres a városi környezet formálására. Az UP az inkább racionális és technokrata várostervezési koncepciókkal szemben, a párbeszéd keresését, a nyitott és távlati gondolkodást, valamint víziókat felvállaló városrendezési elképzeléseket helyezi előtérbe.

A versenyképességi pozíció javítása, új gazdasági befektetők megnyerése, a lakosszám és a turizmusforgalom növelése érdekében folytatott versenyben egyre több város próbálja egyedülálló előnyeit egymásra egyre jobban hasonlító marketingkoncepciókká alakítani. Így a városfejlesztési stratégiák sok esetben olcsó, de hatásosnak vélt infrastrukturális beruházásokból és a kulturális kínálat adoptált receptekre épülő fejlesztéséből állnak. Az egyes városokban ténylegesen rejlő lehetőségek, esélyek és utópiák sok esetben még megvitatásra, mérlegelésre se kerülnek. Mind e mellett a közép-, kelet-európai urbanisztikai központok sajátosságai közé tartozik, hogy a piacgazdaságra való áttérés következtében a kihasználatlan potenciálok (infrastrukturális eszközök, kreatív koncepciók, az egyre inkább megerősödő civil társadalomi kezdeményezések...) terén túlkínálat alakult ki, melyek sok esetben teljesen figyelmen kívül maradnak.
A felkért művészek feladata, hogy saját városukban (és a projekt egy későbbi stádiumában Drezdában) felkutassák ezeket a lehetőségeket, összevessék konkrét vagy perspektivikusnak vélt várostervezési elképzelésekkel és olyan köztéri művészeti alkotásokat hozzanak létre, amelyek a városfejlesztési koncepciókra, a közterek használatára és hasznosítására ösztönzőleg tudnak hatni.
Az európai várost - ezen projekt keretein belül - nem egy adott konstrukcióként, hanem egy laboratóriumként, különböző folyamatok helyszíneként definiáljuk. Ebből a perspektívából relevánssá válik különböző kortárs művészeti ágak és szakterületek bevonása is, melyek kritikus és kreatív munkamódszereikből következően, a közterek primer alakításáért felelős városi döntéshozókkal és szakmérnökökkel együtt gondolkodva, kezdeményezőivé válhatnak funkcionális és esztétikai értelemben is sikeres közösségi terek megformálásában.

Az öt projektből álló budapesti akciósorozat júliusban a város különböző pontjain zajlik, ahol a közreműködő művészek a főváros mindennapi életét meghatározó problémákra irányítják a figyelmet: a város viszonya a Dunához, a közterek fogalmának és funkciójának újraértelmezése, a belváros zöldterületeinek növelése, a városképet eltorzító üres üzlethelységek, kirakatok újrahasznosítása, valamint annak a tudatnak a megteremtése, hogy a városi környezet alakításában a városlakók is aktívan szerepet vállaljanak.
Az UP budapesti programjának alappillérei a felkért képzőművészek köztéri intervenciói. Mind e mellett azonban az UP koncepciója sok olyan problematikát is felvet, melyek vizsgálatával a képzőművészeten kívül más művészeti műfajok és az elmúlt években egyre inkább civil társadalmi kezdeményezések is foglalkoznak.

Az UP 5 nemzetközi művészeti intézmény együttműködésében valósul meg: Kunsthaus Dresden, Drezda (D); TENT, Rotterdam (NL); BWA, Galeria Awangarda, Wroclaw (PL); Galerie 5020, Salzburg (A); Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest (H).
A párhuzamosan zajló események találkozópontja 2006. szeptember 15 - november 4. között Drezdában lesz, ahol Drezda urbanisztikai problémáira fókuszáló köztéri alkotásokat jönnek létre. Továbbá az egyes városokban megvalósult művészeti projektek és a különböző művészeti, kurátori és egyéb elképzelések, munkamódszerek, tapasztalatok összegzése zajlik, így lehetőség nyílik öt egymástól sokban különböző város urbanisztikai problematikáinak összevetésére és közös elemzésére, valamint a különböző stratégiák adaptálásának felülvizsgálatára.